­

 

 

Are you in need of having full control of your storage?

Are you not pleased with you're existing software?

The STORAGE database gives you the control and is what you want. STORAGE is tailored for you.

STORAGE is the software for you're storage and handles all the flow connected to it.

Some of the things that can be done with STORAGE are handling in and out, stock-taking, external and internal item numbers.

For further information or if you want to try it yourself please contact JTB World.

 

Behöver du full kontroll på lagerhanteringen?

Är du inte nöjd med det program du använder idag?

STORAGE är programmet som ger dig kontroll och blir till vad du vill ha. STORAGE skräddarsys efter dina behov.

STORAGE är lagerhanteringsprogrammet som ger dig möjlighet att hantera flödet i ett lager.

Något av vad STORAGE klara av är inleverans och inläggning på lager, orderplockning, inventering, lagerförflyttning, externa och interna artikelnummer, ekonomirapporter, förutbestämda lagerplatser.

För mer information eller om du vill prova programmet själv, kontaktaJTB World.

Have any questions? Contact us

­